Vi värnar om miljön

Vi är en del av naturen. Vårt mål är att skydda naturen och göra vår värld grönare! Kom ihåg att genom att arbeta med oss bidrar du till att bevara naturen. Låt oss rädda naturen tillsammans!

100% Eldriven

Bjorli Bygg AB tar ett nytt steg mot naturvård. Just nu håller vi på att förändra hela fordonsflottan till fulla elfordon.

Bjorli Bygg AB planerar att förse sina anställda med ett passivt energieffektivt boende.