Integritetspolicy

Senast uppdaterad: [18.01.2024]

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, vidarebefordrar och skyddar information om användare (”Användare”) på vår webbplats bjorli.se (”Webbplatsen”).

1. Insamling och användning av information

1.1. Personlig information: Vi kan samla in personlig information från användare i olika former, inklusive men inte begränsat till, besök på webbplatsen, registrering på webbplatsen, ifyllande av formulär och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som tillhandahålls på vår webbplats. Användare kan ombedas ange namn, e-postadress, postadress och telefonnummer.

1.2. Icke-personlig information: Vi kan också samla in icke-personlig information om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-personlig information kan inkludera webbläsartyp, datortyp och teknisk information om användarens anslutning till vår webbplats, såsom operativsystem och internetleverantör.

2. Cookies och spårningstekniker

2.1. Cookies: Vår webbplats kan använda cookies för att förbättra användarupplevelsen. Användare som inte vill acceptera cookies kan konfigurera sin webbläsare för att avvisa cookies, men detta kan påverka funktionaliteten på vissa delar av webbplatsen.

2.2. Spårningstekniker: Vi kan också använda spårningstekniker, såsom Google Analytics, för att samla in information om användarbeteende på webbplatsen. Dessa data används för trendanalys, webbplatsförvaltning och insamling av demografisk information om vår användarbas.

3. Skydd av din information

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för användarnas personliga information. Vi kommer att skydda personlig information från obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande.

4. Offentliggörande av personlig information

Vi säljer, byter eller hyr inte ut användarnas personliga information till tredje part. Vi kan dela sammanfattad icke-personlig information som inte är kopplad till användarnas personliga identifiering med våra partners, pålitliga dotterbolag och reklampartners för de ändamål som beskrivs ovan.

5. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår integritetspolicy när som helst. Vi rekommenderar användare att regelbundet granska denna sida för att hålla sig informerade om eventuella ändringar och hur vi skyddar den tillhandahållna personliga informationen.

6. Acceptans av villkoren

Genom att använda denna webbplats samtycker du till denna policy. Om du inte samtycker till denna policy, vänligen använd inte vår webbplats. Ditt fortsatta användande av webbplatsen efter eventuella ändringar i denna policy kommer att betraktas som ditt godkännande av dessa ändringar.

Om du har frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på offert@bjorli.se.